Pomozimo Hakiji Derviševiću iz Šturlića, potrebno je 6000,00 EUR za njegovo liječenje, Allah vam dao svako dobro!

Dervisevic Hakija iz Šturlićke Platnice (53) je obolio od raka na plucima i tumora na plucima i mozgu

Za daljnje liječenje i operaciju u Sloveniji su mu potrebna novčana sredstva u iznosu od 6.000 eura.
Znam da možemo obezbijediti sredstva ako svi damo po malo! Znamo i da je situacija teška i ekonomska kriza velika, ali isto tako znamo da sve što uložimo u sadaku, Allah će nam višestruko vratiti!

Komentiraj i izrazi svoje mišljenje!

Komentara