Znate li koja je nagrada za čovjeka koji će posljednji ući u Džennet?

Znate li koja je nagrada za čovjeka koji će posljednji ući u Džennet? Koliko dunjaluk i još deset puta toliko! Kada ga Allah počasti sa tim, sa tom najmanjom nagradom u Džennetu, on će uskliknuti: “Allahu moj, hvala Ti! Nikome nisi dao kao meni!”
U životu, da bi bio pobjednik, moraš imati mentalitet pobjednika. Da bi u Džennet ušao moraš imati osobine džennetlija! Moraš ovdje na dunjaluku, upravo sada, bez obzira na sve što te muči i na sve što nemaš, uskliknuti srcem svojim: “Allahu moj, hvala Ti! Nikome nisi dao kao meni!” I to je stanje vjernika. On vidi da je njemu Allah dao više nego bilo kome drugom na svijetu i zato on nema potrebu da zavidi bilo kome. Budi džennetlija!

Hafiz: Ammar Bašić