Znakovi da imaš srce i da si insan

Ako osjećaš tugu i žalost kada vidiš pravog siromaha kako ne prosi ali traga za otpacima hrane… Ako ti je tuga pomiješana sa bijesom kada vidiš kako silnik nepravedno tuče bespomoćnu ženu i dijete… To su znakovi da imaš srce i da si insan.
No, ako ti je srce, kada si čitao Kur’an, zatreperilo i koža se naježila, a potom se neobično smirilo, onda u tvom srcu ima vjere i imana.
“Allah objavljuje najljepši govor, Knjigu sličnu po smislu, čije se poruke ponavljaju, zbog kojih ježi koža onih koji se Gospodara svoga boje, a kada spomene ime Allahovo, kože njihove i srca njihova se smiruju. Ona je Allahov Pravi put ” (Zumer, 23)
Ako, pak, to nisi osjetio onda otvori svoje srce više dok ga čitaš, jer ako jednom srce zatreperi, koža ti se naježi i poslije toga se smiri osjetit ćeš ljepotu imana.

Rusmir Čoković