Značenje imena: Hana, Amila, Amra, Ilhana

Hana je žensko ime a nastalo od njemačkog imena Hanne, a izvorno je hebrejskog porijekla Hanna što znači milost. Takođe postoji tumačenje da je ovo ime tursko perzijskog porijekla sa značenjem: carica, vladarka. Drugi oblik ovog imena je Hena, Hanadi, Hanuša, Hanna i Hankija.

Amila je žensko ime arapskog porijekla. Značenje imena je: radnica, činovnica. Muški oblik imena je Amil.

Amra je žensko ime arapskog porjekla. Značenje imena je: život, dugovječna.

Ilhana je žensko ime arapskog porijekla. Značenje imena je: melodija, kompozicija, nadahnuće. Muški oblik ovog imena je Ilhan. Drugi oblik ovog imena je Ilhama.