Značenje ajeta “Da je On htio sve bi vas uputio…”

Neki ljudi mogu naići na ajet kod kojeg će njegov bespomoćni razum zastati pa ga može sasvim drugačije shvatiti, kao riječi Uzvišenog:

„Reci: ‘Allah ima potpun dokaz, i da On hoće svima bi na pravi put ukazao!’”18

ili riječi Uzvišenog:

“A kada bismo htjeli, svakog čovjeka bismo na pravi put uputili, ali Ja sam već istinu rekao: ‚Napuniću zaista džehennem džinovima i ljudima zajedno.‘“19

Oni razumiju da je Allah stvorio ljude za džehennem, a da je druge stvorio za džennet, a zatim je jedne smjestio u džehennem, a druge u džennet, a tome je prethodila Njegova Knjiga! Sve ovo je neznanje, jer značenje ajeta je da je Allah bio u mogućnosti da sve ljude stvori melekima koji ne griješe Allahu u onome što im je naredio, nego čine ono što im se zapovijeda. Međutim, On je – a On slobodno odlučuje i bira – stvorio ljude u drugom obliku ili po drugom modelu koji je prikladan za neispravan ljudski životni put, ali i za pravi put; uveo ih u opće natjecanje ili slobodni izbor. Džehennem će biti pun loših, a džennet pun uspješnih. Da, On od početka stvaranja zna šta če biti, ali Njegovo znanje je definitivno povezano sa spasenjem onog ko se spasi i propasti onog koji će propasti.

18 El-En’am, 149.

19 Es-Sedžda, 13.

www.putem-islama.com