Zekat na poljoprivredne proizvode

Druga vrsta zekata je zekat na usjve. Na svaki jestivi proizvod iz zemlje, čija količina prelazi 800 menn-a(1) – daje se desetina. Sve što je ispod te granice ne podliježe obavezi zekata. Zekat se ne daje na pamuk i voće, osim na hurmu i grožđe, ali navedena količina (800 menn-a) podrazumjeva se u suhom stanju – ne u sirovom stanju. Do ovoga dolazi procesom isušenja ovakvih artikala. Kada se radi o udruživanju kapitala,u tom slučaju kapital jednog ortaka nadopunjuje se kapitalom drugog, tako npr. ako nasljednici zajednički raspolažu određenim zemljišnim kompleksom i svi zajednički imaju 800 menn-a suhog grožđa, na svakog od njih trebalo bi doći najmanje po 80 menn-a suhog grožđa. Udruženja odnosno kompanije, kada je u pitanju ova vrsta kapitala, mogu na ovaj način djelovati. Međutim susjedi (Kao što je slučaj sa stočnim fondom) to ne mogu i to nije dozvoljeno. Isto tako ne može se npr. nisab pšenice upotpuniti određenom količinom ječma, a može se komiškom od ječma, jer je to ista sorta.

Na navedene proizvode, pod uvjetom da se zemljište natapa prirodnim putem, ili kanalima za navodnjavanje, daje se deseti dio  ali ako bi se zemljište natapalo ručno pomoću vodenog kola bilo da njim upravlja čovjek ili domaće životinje (za vuču), visina zekata je pola desetine. Ako bi se pak zemljište natapalo i na jedan i na drugi način, onda se uzima u obzir češći metod natapanja. Grožđe, žitarice, kao i hurme, uzimaju se kao zekat nakon potpunog sazrijevanja. Hurme treba sačekati i da se osuše. Ne mogu se obrati u sirovom stanju, osim u slučaju da stablo hurme bude napadnuto bolešču.

U tom slučaju plod se spašava, devet desetina pripada vlasniku, jedna desetina siromahu. Slično se može reći i za prodaju ovi proizvoda u ovakvoj situaciji. Dozvoljava se pod određenim okolnostima i u nuždi. Vrijeme obaveze zekata, u slučaju voća i žitarica, nastupa u momentu njihovog sazrijevanja, a vrijeme izvršenja odnosno distribucije – nakon berbe, odnosno čišćenja i presijavanja.

Izvor: Tajne posta, zekata i hadža (El-Gazali)

Obrada: www.putem-islama.com