Zbog ovih riječi su stvoreni Džennet i Džehennem!

La ilahe illallah – zbog ovih riječi su stvoreni Džennet i Džehennem!

Allah dž.š., kaže: „Reci: “Istina dolazi od Gospodara vašeg, pa ko hoće – neka vjeruje, a ko hoće – neka ne vjeruje! Mi smo nevjernicima pripremili vatru čiji će ih dim sa svih strana obuhvatiti; ako zamole pomoć, pomoći će im se tekućinom poput rastopljene kovine koja će im lica peći. Užasna li pića i grozna li boravišta! 30. One koji budu vjerovali i dobra djela činili – Mi doista nećemo dopustiti da propadne nagrada onome koji je dobra djela činio 31. čekaju ih sigurno edenski vrtovi, kroz koje će rijeke teći, u njima će se narukvicama od zlata kititi i u zelena odijela od dibe i kadife oblačiti, na divanima će u njima naslonjeni biti. Divne li nagrade i krasna li boravišta!“ (el-Kehf, 29-31.)