ZAŠTO SE MELEK MIKAIL NIKADA NIJE NASMIJAO?

ZAŠTO SE MELEK MIKAIL NIKADA NIJE NASMIJAO?

Zašto se melek Mikail nikada nije nasmijao?

Jedne prilike Poslanik a.s. je pitao Džibrila: „Kako to da nikada nisam vidio meleka Mikaila da se smije…“

Pogledaj video