Zašto je Allahov Poslanik, s. a. v. s., naredio da se odsiječe ruka el-Mahzumijji?

Pitanje:

Zašto je Allahov Poslanik, s. a. v. s., naredio da se odsiječe ruka el-Mahzumijji (ženi iz plemena Beni Mahzum)?

Odgovor:

Allahov Poslanik, s. a. v. s., je naredio da se odsiječe ruka el-Mahzumijji (ženi iz plemena Beni Mahzum) zbog toga što je posuđivala stvari od ljudi, a onda je negirala da ih je uopće uzimala. Allahov Poslanik, s. a. v. s., je, dakle, naredio da joj se odsiječe ruka zbog toga što je to jedna vrsta krađe.
Navodi se da je njeno ime: Kulaba el-Mahzumijja.

Iz fetvi i predavanja šejha Muhammeda ibn Saliha el-Usejmina