Zadivljujući svijet pčela

Kako matica pokazuje svoj autoritet i uspostavlja red u košnici? To radi pomoću mirisa. Matica emituje feromon, u hemiji poznat kao pčelinji parfem, koji samo pčele u košnici mogu osjetiti. Pomoću feromona, ostale pčele u košnici ostaju sterilne i dobivaju znak da je matica živa. Zanimljivo je da svaka košnica ima svoj posebni miris, sto ih razlikuje od ostalih društava

Ako pogledate okolo, vidjet ćete da je svijet ispunjen divnim Allahovim, dželle šanuhu, stvorenjima. Jedno od njih jeste pčela. Allah dželle šanuhu kaže: “Gospodar tvoj je pčelu nadahnuo: ‘Pravi sebi kuće u brdima i u dubovima i u onome što naprave ljudi, zatim, hrani se svakovrsnim plodovima, pa onda ide stazama Gospodara svoga, poslušno!’ Iz utroba njihovih izlazi piće različitih boja koje je lijek ljudima. To je, uistinu, dokaz za ljude koji razmišljaju.” (An‐Nahl, 68, 69)

Pčele nalazimo na krošnjama drveća, na planinama ili na zgradama, bas kao što se kaže u ajetu. Ova stvorenja su duga od 1,2 do 1,5 cm, ali obavljaju poslove sa velikom efikasnošću i preciznošću. One žive u kolonijama. Jedno pčelinje društvo može imati od 20 000 do 80 000 pčela. Porodicu pčela čine: kraljica (matica), trutovi i radnici.

Matica je majka svih pčela u košnici i jedina plodna pčela. Ona može živjeti do 5 godina, za razliku od drugih pčela koje žive od 4 do 6 sedmica. Matica čitav život obavlja samo jedan posao: polaže jaja. Ona položi do 2 000 jaja dnevno. Matica je uvijek okružena pčelama radilicama koje je hrane i štite. Kako matica pokazuje svoj autoritet i uspostavlja red u košnici? To radi pomoću mirisa. Matica emituje feromon, u hemiji poznat kao pčelinji parfem, koji samo pčele u košnici mogu osjetiti. Pomoću feromona, ostale pčele u košnici ostaju sterilne i dobivaju znak da je matica živa. Zanimljivo je da svaka košnica ima svoj posebni miris, sto ih razlikuje od ostalih društava. Nakon što matica ostari, smanjuje se polaganje larvi i količina mirisa, što je jasan znak pčelama radilicama da naprave nove ćelije i hrane larvu matičnom mliječi dok ne izađe iz oklopa. Ta pčela onda postaje nova matica društva.

Pčele radilice su ženke i najvrijedniji članovi pčelinje košnice. Rade sve poslove u košnici od trenutka kada se izlegu. Odgovorne su za poslove čišćenja košnice, brigu o larvama i mladim pčelama i za hranjenje matice. Potom za proizvodnju meda, izgradnji i održavanje unutrašnjosti košnice, ventilaciju i sigurnost, prikupljanje i čuvanje nektara, vode i smole. Zujanje pčela je rezultat mahanja njihovih krila, i to do 200 puta u sekundi, dok mogu letjeti brzinom i do 25 km na sat.

Pčele skupljaju nektar sa jednog cvijeta na drugi i nikada se ne vraćaju na isti cvijet. Zato što ostave miris i time šalju poruku da je nektar već uzet iz tog cvijeta. Pčele imaju jak osjet mirisa. Svaka pčela ima oko 170 receptora mirisa i mogu razlikovati stotine cvjetnih mirisa. Također mogu namirsati da li je polen ili nektar preuzet iz cvijeta dalekog nekoliko metara. Na ovaj način komuniciraju i unutar košnice.

Zanimljivo je da pčele nemaju razvijen organ sluha, tj. one ne čuju. Pa se postavlja pitanje na koji način komuniciraju sa drugim pčelama. Može se reći da to rade pomoću plesa, tj. pokreta. Kada se radilica vrati u košnicu, ona pokretom tijela ukazuje na pravac izvora hrane, udaljenost pa čak i brzinu vjetra.

Pčela sakuplja nektar iz cvijeta, proguta ga, koji onda prolazi kroz hemijske promjene u njenom stomaku. Tu nastaje teška, slatka tečnost bogata vitaminima i mineralima. Kasnije ga pčele skladište u ćelije saća i prekriju ga voskom. Med poprimi svoj specifični ukus u košnici, zahvaljujući klimi koju regulišu pčele. I to nije sve. Pčele radilice su pravi inžinjeri. Jedna od zadivljujućih stvari jesu identične šestougle ćelije koje pčele same izgrađuju pomoću voska koji se prozvodi u njihovom tijelu. Da bi pohranile 10-tak kilograma meda, pčele moraju sagraditi oko 35 000 ovakvih ćelija.

Trutovi su jedine muške pčele u košnici i ne posjeduju osobine koje imaju ostale pčele. Njihova jedina svrha jeste oplođivanje matice.
_________

Čak i mali inekti kao što su pčele su savršena Allahova stvorenja koja su stvorena ciljem ukazivanja na Allahovu dželle šanuhu mudrost. “…i stvaranje vas i životinja, koje je razasuo, dokazi su za ljude koji su čvrsto uvjereni” (El-Gasije 45)

Izvor: muslimink.com
Za n-um.com pripremila Ismedina Bečirević