Vrijednost provođenja noći u ibadetu

Što se tiče ajeta koji govori o tome:

„Gospodar tvoj sigurno zna da ti u molitvi  provodiš manje od dvije trećine noći, polovinu njezinu ili trećinu njezinu…“(Muzzemmil,20.)

„Ta ustajanje noću zaista jače djeluju i izgovara se jasnije.“(Muzzemmil, 6.)

„Bokovi njihovi se postelje lišavaju.“(Sedžda,16.)

„Da li onaj koji u noćnim časovima u molitvi vrijeme provodi, padajući licem na tle…“(Zumer,9.)

„I oni koji provode noći pred Gospodarom svojim na tle padajući i stojeći.“(Furkan, 64.)

„Pomozite sebi strpljenjem i molitvom“(Bekare, 45) Za ovaj ajet kažu da se odnosi na noćni namaz; ustrajnošću u njemu nadvladavamo prohtjeve.

Obrada: www.putem-islama.com

Izvor: Zikrovi i dove (El-Gazali)