Vidim da lice moje hanume blista ispod jorgana i kao da nur ( svjetlo) bije ispod njenog pokrivača…

ŠALJIV TEKST

Neki brat je upitao jednog šejha:
“Đahkad noću, dok spavam, pa se na sekundu prenem iz sna, subhanallah, vidim da lice moje hanume blista ispod jorgana i kao da nur ( svjetlo) bije ispod njenog pokrivača…
Šta bi to moglo biti, šejh?”

Odgovor:
“Brate, taj nur je bezbeli odsjaj mobilnog telefona; tvoja hanuma provjerava tvoj telefon dok ti spavaš, habibi!”