Veličanstven prizor: Hafiska dova za 524 hafiza u turskom gradu Rize