Većina džamija ima samo jedan mihrab, ali Poslanikova, s.a.v.s., džamija ima tri, evo zašto…

Većina džamija ima samo jedan mihrab, ali Poslanikova, s.a.v.s., džamija ima tri. Današnji mihrab je ona koji koriste imami kad predvode namaz. Sljedeći mihrab je uvučen iz zove se Sulejmanov ili Ahnaf mihrab. Napravljen je po naređenju Sulejmana Veličanstvenog za hanefijske imame da bi predvodili namaz, dok su malikijski imami koristi Poslanikov mihrab.

Poslanikov mihrab u potpunosti pokriva područje koje je Poslanik,s.a.v.s., koristio kad bi predvodio namaz.

IslamBosna