Uzvišeni Allah izliječio ga od tumora

Jedan moj prijatelj teško se razbolio. Dugo se liječio u Kliničkom centru “Kralj Fahd”. Nakon opsežnih medicinskih ispitivanja, ustanovljeno je da boluje od raka kičmene moždine. Na snimcima magnetne rezonace jasno su se mogle vidjeti stanice raka. Doktori su rekli da jedino preostaje da se…

rak odstrani operativnim putem. O tome moj prijatelj kazuje: “Od tada je počelo moje druženje sa Allahovom Knjigom. Svakodnevno sam učio Allahove ajete u kojima On govori o Svojoj svemoći, o stvaranju planina i tad sam počeo razmišljati o veličini planine u odnosu mali tumor na leđima čovjeka. Nekoliko puta pročitao sam ajete: ‘A pitaju te o planinama, pa ti reci: Gospodar moj će ih u prah pretvoriti i razasuti, a mjesta na kojima su bile ravnom ledinom ostaviti, ni udubinā ni uzvisinā na Zemlji nećeš vidjeti’ (Ta-Ha, 105–107).

U tom trenutku pomislio sam: ‘Allah će brda u pretvoriti prah, pa kako da ne može uništiti mali tumor!? Da, da, tako mi mog Gospodara, uništit će ga!’ Tada sam proučio drugi ajet: ‘Kad bi se kakvim Kur’anom brda pokrenula ili zemlja iskomadala ili mrtvi dozvali; Allahu pripada sve!’ (Er-Ra’d, 31), koji me se toliko dojmio da sam otvorio tefsir i potražio značenje ovog ajeta. U tumačenju ovoga ajeta pisalo je: ‘Kada bi postojao neki govor kojim se brda pokreću, to bi bio ovaj Kur’an. Kada bi postojao govor kojim bi se mogla sjeći i komadati zemlja, bio bi to ovaj Kur’an. Kada bi postojao govor kojim se mrtvom obrati pa on ustane iz mezara, to bi bio ovaj Kur’an.’

Tada sam, čvrsto uvjeren u svemoć svoga Gospodara i potpuno se oslanjajući na Njega, na zemzem-vodu proučio ajete: ‘…i koji me, kad se razbolim, liječi…’ (Eš-Šuara, 80). U takvom stanju ostao sam sve dok nije došlo vrijeme ponovnog snimka magnetne rezonance. Na ranijem snimku jasno sam i sâm vidio ćelije tumora, ali na ovom snimku od raka nije bilo ni traga, kao da nikada nije ni postojao u mome tijelu. Slavljen neka je Onaj koji ga je tu stavio, a zatim uništio!

U tom trenutku, obuzet neopisivim osjećanjima, dok je zahvalnost Allahu, koji me izliječio, preplavljala moje tijelo, mislio sam na veličanstvene ajete: ‘Onaj koji je Zemlju prebivalištem učinio i kroz nju rijeke proveo i na njoj brda nepomična postavio i dva mora pregradio. – Zar pored Allaha postoji drugi bog? Ne postoji, nego većina njih u neznanju živi; Onaj koji se nevoljniku, kad Mu se obrati, odaziva, i koji zlo otklanja i koji vas na Zemlji namjesnicima postavlja. – Zar pored Allaha postoji drugi bog? Kako nikako pouku vi da primite!’ (En-Neml, 61–62);

‘A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu’ (El-Bekara, 186).”

Dr. Abdulmuhsin el-Ahmed
Za n-um.com pripremio Namik G.