Učite ovu dovu i ne bojte se sihra

OVU DOVU JE UČIO MELEK DŽIBRIL POSLANIKU, KADA JE BIO OSIHREN:
Dova koju je melek Džebrail učio Poslaniku a.s. kada je ovaj bio opsihren !
Putniče na Putu Istine!
Kad bi se Muhammed, a.s., razbolio, njemu bi Džebrail,a.s., učio dove kao lijek za njegovu bolest.
Dova koju je kao lijek učio Džebrail, a.s., našem Poslaniku, a.s.“Bismillāhi erkîke vallāhu ješfîke min kulli dā’in je’tîke min šerri ‘n-neffāsāti fi ‘l-ukdi ve min šerri hāsidin izā hased.”
Značenje:
“U ime Allaha te čuvam. Uzvišeni Allah te liječi od svake bolesti koja dođe od onih koji pušu u uzlove i zla zavidljivca kad zavist sije.”
Allahov Poslanik, a.s., o ovoj je dovi rekao Ebu Hurejreu, r.a.:
“ – Ebu Hurejre, hoćeš li da te podučim dovu koji je meni učio i njome me štitio Džebrail? To je ova dova:”
Nakon toga je proučio gornju dovu i nastavio:
“ – Ovu dovu bolesnome treba proučiti tri puta.”
(Prenosi Hakim.)

 Iz knjige:Liječenje sihra i opsjednutosti