U toku godine sa Zemlje se ispari vode, tačno onoliko koliko se i spusti sa Neba

Što se tiče drugih kur´anskih podataka vezanih za kišu, oni upozoravaju na momenat da se kiša spušta u određenoj količini. U poglavlju Az-Zuhruf kaže se slijedeće: ˝Onaj koji s neba s mjerom spušta vodu, pomoću koje u život vraćamo mrtve predjele – tako ćete i vi biti oživljeni.˝ (Az-Zuhruf, 11)

 

Ova mjera kiše je, također, ustanovljena suvremenim istraživanjem. Prema određenim proračunima, provedenim tokom ovih istraživanja, ustanovljeno je da se sa Zemljine površine u jednoj sekundi ispari 16 miliona tona vode. U toku godine ova količina dostiže cifru od oko 513 triliona tona vode. A to je ujedno i godišnja količina kiše koja se u toku godine spusti na Zemlju. Voda je, dakle, u jednoj neprestanoj ravnoteži, ˝prema određenoj mjeri˝ ona konstantno kruži. A održavanje života na Zemlji se, također, osigurava upravo ovim neprestanim kruženjem vode. Kada bi čovjek upotrijebio sve pogodnosti cijele tehnologije kojom raspolaže, on, opet, nikada ne bi bio u mogućnosti vještački proizvesti ovo kruženje. Ukoliko bi došlo do i najmanjih promijena u količini, ubrzo bi nastale velike ekološke neuravnoteženosti, a to bi dovelo u pitanje održanje života. To se, međutim, nikada neće dogoditi. Kiša će, kako je to i u Kur´anu navedeno, nastaviti da se, svake godine, u istoj mjeri spušta na Zemlju.

 

Naučno je ustanovljeno da je količina vode koja se ispari sa Zemljine površine i koja se ponovo vrati u vidu kiše “konstantna”: oko 513 triliona tona vode. Ova konstantna količina, koja je u jednoj neprestanoj ravnoteži, je u Kur´anu istaknuta kao “određena mjera”. Ukoliko bi došlo do i najmanjih promijena u ovoj konstantnoj količini, ubrzo bi nastale velike ekološke neuravnotež enosti, a to bi dovelo u pitanje održanje života.

 

balaghah.net