U noći ima jedan čas u kojemu se prima dova

Od Džabira, r.a., se prenosi daje Božiji Poslanik, a.s., rekao:
“U noći ima jedan čas u kojem čovjek musliman neće zaiskati od Allaha neko dobro a da mu Allah ne udovolji, i tako je svake noći.”

Muslimova zbirka hadisa – sažetak, str. 162