Trajnost dzehennemske kazne

Allah dz.s. kaze: “A nevjernici ce u patnji dzehennemskoj vjecno otati, ona im se nece ublaziti i nikakve nade u spas nece imati,263[7] nismo im Mi nepravedni bili, oni su sami sebi nepravdu nanijeli, Oni ce dozivati: “O Malik, neka Gospodar tvoj ucini da mi umremo!”264[8] – a On ce reci: “Vi cete tu vjecno ostati!” Mi smo vam slali Istinu, me|utim vi ste tu Istinu prezirali.” (Ez Zuhruf, 74-78)

Allah dz.s. kaze: “A nevjernike ceka vatra dzehennema, oni nece biti na smrt osu|eni, i nece umrijeti, i nece im se patnja u njemu ublaziti, – eto tako cemo svakog nevjernika kazniti -, oni ce u njemu jaukati: “Gospodaru nas, izbavi nas, cinicemo dobra djela, drukcija od onih koja smo cinili.” – “A zar vas nismo ostavili da zivite dovoljno dugo da bi onaj koji je trebalo da razmisli265[9] imao vremena da razmisli, a bio vam je dosao i onaj koji opominje? Zat iskusite patnju, nevjernicima necemo pomoci!” (Fatir, 36-37)

Prenosi se od Ebi Musa El Es‘arija r.a. da je Resulullah s.a.v.s. rekao: “Stanovnici dzehennema ce toliko plakati da bi la|a mogla po njihovim suzam plovoti, a isplakivace krv umjesto suza.” (hadis prenosi Hakim266[10] i kaze da je sened ovog hadisa sahih, a dva sejha, Buharija i Muslim ne prenose ga, a slaze se sa njim Ez Zehebi. El Bani ga cijeni hasenom267[11])

263[7] La jufetteru – la luhaffifu tj. nece se ublaziti, nece se umanjiti, nece se olaksati, a mublisun znaci bespovratno liseni svakog dobra

264[8] Lijakdi alejna tj. neka uzme nase duse

265[9] Tj. za dunjaluckog zivota su trebali uzeti pouku

266[10] El Mustedrek, 605/4

267[11] Sahihul Dzami’ 188/2

www.putem-islama.com