TAKO MI ONOGA U ČIJOJ JE RUCI MOJA DUŠA, SUDNJI DAN NEĆE NASTUPITI SVE DOK DIVLJE ŽIVOTINJE NE BUDU…

TAKO MI ONOGA U ČIJOJ JE RUCI MOJA DUŠA, SUDNJI DAN NEĆE NASTUPITI SVE DOK DIVLJE ŽIVOTINJE NE BUDU GOVORILE LJUDIMA

 

Hadis o predznacima Sudnjeg dana…

 

Imam Ahmed prenosi od Ebu-Se‘ida el-Hudrija, r. a., da je Poslanik a.s. kazao: „…Tako mi Onoga u Čijoj je Ruci moja duša, čas (Sudnji dan) neće nastupiti sve dok divlje životinje ne budu govorile ljudima, ljudi ne budu razgovarali sa vrhovima svojih bičeva i pertli i dok im ove stvari ne budu govorile šta su im žene radile nakon što su oni otišli od njih.’” ( Zabilježeno kod imama Ahimeda u njegovu Musnedu)

 

Preuzeto sa: Hadisi Muhammeda s a w s