Sure koje se uče kada je pun mjesec

Sinoć se i noćas na nebu iznad naših glava događa fenomen poznat kao “supermjesec”. U posljednjih 60 godina, mjesec nikad nije bio bliži zemlji, dakle, u svojoj orbiti nalazi se na najbližoj tačci prema zemlji. Zbog toga je mjesec veći i sjajniji. Noćas je i pun mjesec, pa je zbog toga i džinsko-šejtanski svijet posebno aktivan i kao vjernici treba da budemo zaštićeni abdestom, namazom, učenjem Kur’ana, zikrom i donošenjem salavata na Allahovog poslanika Muhammeda, a.s.
U sahih hadisu stoji da je jednom u ovakvoj situaciji Allahov Poslanik, a.s., kada je ugledao ovakav pun mjesec uzeo za ruku hz. Aišu, izveo je vani, pokazao na taj (takav) mjesec i rekao joj da je to – “Gasikun iza vekab”, te je stoga preporuka da se uče sure Felek i Nas, a osobito ajet iz sure Felek: “Ve min šerri gasikin iza vekab”!
Svemogući Allah neka nas sve čuva, a On je najbolji Čuvar i Zaštitnik!

P.S. U sobama gdje spavate, vodite računa o tome da mjesečina ne pada po vama dok spavate! Najbolje je da su prozori zastrti i da su zavjese navučene. A posebno se ovo odnosi na bračne parove, dok spavaju zajedno, naravno, i na djecu.

Muhamed Velić