Subhanallah, pročitajte kako je jedan naš hadžija pronašao izgubljenje stvari a da ih nije ni tražio

Ove godine, jedan naš hadžija je izgubio sve dokumente, telefon i novac na hadžu, na način da je zaboravio torbicu u autobusu koji ga je dovezao sa Arefata na Muzdelifu.

■ Oni iskusniji, znaju da je skoro nemoguće naći tako izgubljene stvari!

■ Međutim, hadžija je stvar prepustio Allahu, potpuno se oslonivši na Njega i pun sat vremena izgovarao: “La hawle we la kuwete illa billah” (Nema moći niti snage osim sa Allahom!)

■ Nakon sat vremena, našao je izgubljene stvari, bez da je išta falilo, šta više, stvari su mu donesene na ruke.

La hawle we la kuwete illa billah!

Haris Hećimović