STAVLJANJE NOŽA NA STOMAK UMRLOG

U nekim je dijelovima Bosne i Hercegovine običaj staviti nož na stomak umrlog. Je li to novotarija? Nije. Neki su islamski učenjaci kazali da se na umrlog treba položiti neki težak predmet od željeza kako se stomak ne bi napuhao, pa je s vremenom taj predmet zamijenjen nožem. Staviti težak predmet na stomak umrlog u cilju da se njegov stomak ne napuše nije novotarija, ali se u vezi s tim ne smije imati pogrešno vjerovanje.

Abdurrahman Kuduzović