STATUS DJEČIJE MOKRAĆE NA PROSTIRCI

Pitanje: Budući da sam oženjen i da imam djecu, desi se da moje dijete mokri na više mjesta na tepihu, za neka od tih mjesta ja znam, a druga ne znam gdje su, pa imam osjećaj kao da je čitav tepih nečist. Da li mi je dozvoljeno da hodam po tom tepihu kada uzmem abdest za namaz, i da ta mjesta za koja znam da su umokrena operem čašom vode i poslije toga ih prebrišem, i da li sam dužan ponovo se abdestiti i šta sam dužan učiniti? Objasnite mi, Allah vas dobrim nagradio.

Odgovor: Ako je pitalac oprao i prebrisao mjesta nečistoće i uklonio njen trag, onda mu je dozvoljeno da hoda po toj prostirci, makar mu noge bile mokre od abdesta, i u tome nema nikakve smetnje, jer je on uklonio i oprao nečistoću.

Međutim, ako su ostala neka mjesta na prostirci na kojima ima nečistoće koja nije uklonjena, niti se zna njeno mjesto, onda se on treba kloniti te prostirke i neće na nju stajati kada su mu noge vlažne kako se ne bi uprljao mokraćom. Međutim, ako su mu noge poslije abdesta suhe, nema smetnje da hoda po prostirci, jer na suhe noge ne · utječe nečistoća. A ako bi koristio nanule ili pokućnice, i oblačio ih čuvaj ući se te nečistoće, to bi bilo sigurnije i od. sumnje dalje.

Dakle, propis se razlikuje shodno vrsti nečistoće, tako ako su mjesta nečistoće vlažna i poznata, treba ih izbjegavati, a ako je nečistoća osušena i skrivena, a noge suhe, nema smetnje da se prede preko te prostirke. Medutim, ako je nečistoća osušena, a noge mokre i ne znamo gdje se nečistoća nalazi, onda ne treba hodati po toj prostirci vlažnih nogu, osim ako na nogama imamo zaštitu, poput nanula papuča i sličnog. 11 (Šejh Salih F evzan)

11 Munteka min fetava, šejh Salih Fevzan (5/24)

www.putem-islama.com