ŠTA TREBAJU SUPRUŽNICI RADITI PRILIKOM ODNOSA AKO ŽELE DA ŠEJTAN NEMA UTICAJA NA NJIHOVO DIJETE?

ŠTA TREBAJU SUPRUŽNICI RADITI PRILIKOM ODNOSA AKO ŽELE DA ŠEJTAN NEMA UTICAJA NA NJIHOVO DIJETE?

Ako bi ovo radili prilikom odnosa, šejtan ne bi mogao nauditi djetetu.

Što se tiče metoda međusobne stimulacije u predigri, šerijat dozvoljava i mužu i ženi da vide, poljube, dotaknu, mirišu ili stimulišu bilo koji dio partnerovog tijela. Prema tome, oralni seks kako se naziva u ovome dijelu svijeta, dozvoljen je, jer ne postoji kur’ansko-hadiski tekst koji ga zabranjuje, niti se on suprotstavlja općim principima seksualnog odgoja.

Prije direktnog stupanja u spolni odnos, mladenci će proučit dovu u kojoj će zamoliti Allaha da iz njihova prisustva udalji šejtana kao i da ga spriječi da ima uticaja na njihovo eventualno začeto dijete. Reći će to prilikom: “U ime Allaha. Moj Allahu, sačuvaj nas šejtana, i sačuvaj od šejtana ono što nam podaruješ.” Ako bi iz takvog odnosa dobili dijete, šejtan mu uz Allahovu pomoć ne bi mogao nauditi.” (El-Buhari)

Cilj činjenja dove prije odnosa jeste traženje Allahove zaštite čak i u ovom pitanju, kao i traženje bereketa u porodu. Hvala Allahu Koji se pobrinuo da Njegovi robovi imaju čime da zaštite sebe i svoj porod.

mr. Senaid Zaimovic