Šta se uči od DOVA / ZIKRA prije spavanja?

Uzvišeni Allah kaže: “Doista, u stvaranju nebesa i Zemlje i u Izmjeni noći i dana, imaju znamenja za ljude koji razmišljaju, za one koji i stojeći i sjedeći i ležeći Allaha spominju, i o stvaranju nebesa i Zemlje razmišljaju.” (Ali-Imran 190, 191.)

Prije spavanja proučiti sljedeče:

1. Zikr: 33x puta SUBHANALLAH, 33x puta ELHAMDULILLAH & 33 ili 34 x puta ALLAHU EKBER (sahih)

(Zikr ciniti na prste desne ruke, jer je to od Sunneta


UCENJE SURE EL-KAFIRUN | ONA JE Spriječavanje od svih vrsta širka – idolopoklonstva !

U hadisu kojeg bilježe Ahmed,Ebu Davud,Hakim, Bejheki, Tirmizi od Neufela ibn Muavije r.a, da je Poslanik salallahu alejhi ve sellem rekao: ” Kada nocu legneš u postelju, prouči SURU KAFIRUN ( KUL JA EJ-JUHEL KAFIRUN…), ona će ti biti zaštita od širka-idolopoklonstva”. (Predaja je sahih – vjerodostojna).


Ajet: AJETUL-KURSIJJA – “ALLAHU LA ILAHE ILLA HUVEL-HAJJUL QAJJUM, LA TE`AHUZU SINETUN WE LA NEVM…..i do kraja ajeta…

( Zastita protiv sejtansko / dzinnskog napada tokom sna.! – Allah Uzviseni posalje meleka koji je prisutan, sve dok ne osvane!.

/ AJETUL-KURSI MOZETE PROCITATI SA OVE SLIKE, KAKO BI ISPRAVNIJE PROUCILI!.

 

PROUČITI 2 zadnja ajeta iz Sure el-Bekare – “AMENE RESULU BIMA UNZILE ILEJHI MIR-RABBI-HIM”….( i do kraja sure el-Bekare….) (Sahih)

/ Ako prouci ova 2 ajeta prije spavanja, to ce mu biti dovoljno za tu noc!

/ OVA 2 AJETA VIDITE NA SLICI ISPOD, KAKO BI PRAVILNIJE PROUCILI!

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik,Salallahu alejhi ve sellem., rekao: “Očistite postelju kada liježete, jer ne znate šta je iza vas ostalo u postelji, a zatim proučite:

‘Gospodaru moj, u Tvoje ime liježem i ustajem. Ako mi dušu uzmeš, smiluj joj se, a ako me poživiš, sačuvaj me, kao što čuvaš Svoje dobre robovel’”
(Muttefekun alejhi)


Aiša, r.a., kazuje: “Prilikom lijeganja u postelju, Allahov Poslanik,Salallahu alejhi ve sellem, puhnuo bi u ruke, a zatim bi na njih proučio (SURE) ‘Kul huvallahu ehad, Kul e’uzu bi rabbi-I-felak i Kul e’uzu bi rabbinnas’, i rukama potrao po tijelu.

U drugom hadisu se kaže: “Kada bi lijegao u postelju, Allahov Poslanik, Salallahu alejhi ve sellem., sastavio bi ruke, a zatim puhnuo na njih, proučio (SURE): ‘Kul hevallahu ehad’,’Kul e’uzu bi rabbilfelak’ i ‘Kul e’uzu bi rabbinnas’, a potom bi rukama potrao šta bi mogao od tijela, započinjući od glave i lica prednjeg dijela tijela. Radio je to po tri puta.”
(Muttefekun alejhi)


Bera’ b.’Azib, r.a., prenosi da mu je Allahov Poslanik, Salallahu alejhi ve sellem., rekao: “Kada liježeš u postelju,UZMI ABDESTlezi na desnu stranu, i prouči:

‘Gospodaru moj, Tebi se predajem, Tebi se okrećem, Tebi se prepuštam i na Tebe osianjam, nadajući se Tvojoj nagradi i strahujući od Tvoje kazne. Utočište i spas od Tebe je samo pod Tvojim okriljem. Vjerujem u Tvoj Kitab, koji si objavio, i u Posianika, kojeg si poslao.’ Ako te noći umreš, umro si s islamom u srcu, i neka ti to budu zadnje riječi koje izgovoriš.”

Muttefekun alejhi)


NAPOMENA:

Da li ste znali da je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, preporučio spavanje pod abdestom i kazao da melek donosi savalat na osobu koja zanoći čista, kada god se prevrne i probudi iz sna?!

Hadis je zabilježio imam Ibn Hibban, br.1051, a njegovu vjerodostojnost je potvrdio šejh Albani.

/ PRIJE SPAVANJA UZETI ABDEST, KAO STO SE UZIMA ZA OBAVLJANJE NAMAZA!