ŠTA PREDSTAVLJA TVOJA SLIKA NA PROFILU ?!

ŠTA PREDSTAVLJA TVOJA SLIKA NA PROFILU ?!

 

Već nekoliko mjeseci koristim Facebook. Moje korištenje ove društvene mreže potpuno je protkano namjerom i željom da pokušam afirmativno djelovati na ljude, prenositi im istinu, pozivati ih da čine dobro i ukazivati na sve ono što je loše. Iako kratko koristim ovu društvemu mrežu, mogao sam da primijetim mnoštvo negativnosti, ali posebno žalosti kad se takvo nešto primijeti kod muslimana korisnika društvenih mreža.

Ovom prilikom želim se osvrnuti na zastupljenost slika naših sestara, muslimanki na njihovim profilima. Kada god otvori Facebook, čovjek vidi kako žene muslimanke svakodnevno objavljuju na svojim profilima slike, na kojima se veoma često pokazuju otkriveni stidni dijelovi tijela. S obzirom na to da je ovo opširna tema i da iziskuje mnogo toga da se kaže kako bi se potpuno obradila, pokušat ću da spomenem nekoliko, po meni, najbitnijih pitanja:

Prvo: Punoljetna žena muslimanka treba da zna – a to smo trebali da naučimo još u mektebu – da žena prilikom izlaska iz kuće mora pokriti cijelo tijelo, osim što su neki učenjaci dopustili da otkrije lice i šake, što je maksimum koji žena smije otkriti prilikom izlaska iz kuće. Samim tim, žena koja izađe iz kuće nepropisno pokrivena, otkrivajući nešto više od lica i šaka, grješna je i svakim novim izlaskom čini novi grijeh. Ako smo to shvatili ispravno, onda moramo znati da stavljanje slike na kojoj žena nije propisno pokrivena na svoj profil, čineći je dostupnom svima, žena potpada pod isti propis kao i ona koja izlazi iz kuće nepropisno pokrivena, tj. takav je postupak zabranjen u islamu.

Drugo: Ženino javno postavljanje slika na profilu, naročito onda kada je žena na slici nepropisno odjevena, jasno pokazuje da osoba nije shvatila neke stvari:
a) Istinska čovjekova vrijednost ne ogleda u njegovom izgledu, jer on nije mogao da bira kako će izgledati, već se njegova istinska vrijednost krije u njegovoj vjeri, moralu, čednosti, poštenju i u onome što uradi za društvo u kojem živi.
b) U postavljanju slike na profilu nema apsolutno nikakve koristi, a o štetama koje proizlaze iz toga može se govoriti danima. Koliko je sam problema nastalo, koliko porodica skrhano, zbog grijeha nastalih od slika objavljenih na internetu?

c) Postavljanje slika na društvenim mrežama čovjeku umnogome može otežati polaganje računa na Sudnjem danu, tako što ženi koja postavi sliku na kojoj je nepropisno odjevena i nakon njene smrti stižu grijesi, zbog pogleda u slike koje su ostale na njenom profilu, ili u njene druge slike koje su drugi preuzeli i koje su se proširile po internetu.
d) Takvim postupkom osoba pokazuje da joj nedostaje stida, a stid je jedno od najljepših svojstava kod žene. Gdje je stid osobe koja javno pokazuje svoje otkriveno tijelo i čini to dostupnim svima? Bez obzira o kome se radilo, da li postoji osoba kojoj ne smeta to kada neko u nju netremice gleda dok ona prolazi ulicom? Naravno da ne postoji. Pa zašto to onda omogućavamo nekome postavljajući svoje slike na profilu? Zar nam to ne smeta?

Uvažene majke i poštovane sestre, savjetujem vam da sa svog profila uklonite sve svoje slike, bez obzira da li ste na njima propisno pokrivene ili niste. Naravno, obaveza uklanjanja slike veća je onda kada se radi o slici na kojoj žena nije propisno odjevena.

Morate znati da se vaša istinska vrijednost nalazi u vašem moralu, u vašem traganju za Allahovim zadovoljstvom, a ne u traženju tuđih zadovoljstava (lajkova). Pokušajte svoju vrijednost pokazati kroz pokornost Allahu, kroz korisne projekte koje ćete pokretati u društvu u kojem živite.

Svaka od vas vrednija je od toga da svoje tijelo pokazuje svima. Žena muslimanka ne dopušta da se drugi naslađuju gledanjem u njeno tijelo, ona je pokorna Allahu i u svakom momentu svoga života samo stremi Allahovom oprostu i Njegovom zadovoljstvu.
Objavljivanje slika na internetu sigurno nije put ka tome.
Hvala Allahu, na internetu postoji toliko lijepih alternativnih fotografija koje možemo postaviti kao svoju profilnu sliku, putem kojih ćemo drugima kazati ko smo i šta hoćemo u životu.
Allah da nas pomogne u slijeđenju istine, onda kada nam ona postane jasna!

Allahumme amin!

Priredio: Elvedin Pezić

(www.minber.ba)