Šta je veći grijeh (haram), konzumirati alkohol ili svinjetinu?

Pitanje: Esselamu alejkum!

Šta je veći grijeh (haram), konzumirati alkohol ili svinjetinu?

Odgovor: Esselamu alejkum!
Oba spomenuta harama su zabranjena u jasnom kur’anskom tekstu i nema potrebe praviti gradaciju među njima. Oba harama su iz iste kategorije – haram lizatihi, tj. po sebi zabranjeno djelo, a ne zbog nekog vanjskog razloga. Sa stanovišta štetnosti, pijenje alkohola je vjerovatno štetnije, jer šteta od opijanja prelazi na porodicu i društvo (uzrokuje društveno opasnije stanje), dok se u slučaju konzumiranja svinjetine šteta uglavnom ograničava na počinioca grijeha. Ali to ne umanjuje težinu bilo kojeg od navedena dva velika grijeha.

Islamskazajednica.ba