Spominjanje lijepih ili loših znakova na mejjitu

PITANJE: Je li dozvoljeno onome ko kupa mrtve da spominje lijepe i loše znakove koje vidi na onima koje je kupao?

ODGOVOR: Nema smetnje da obavijesti o lijepim znacima, dok nije dozvoljeno da spominje loše znake jer je to ogovaranje. Ali, ako bi rekao da je kod nekih mrtvaca – ne precizirajući o kome se radi, primijetio crnilo ili nešto drugo, to ne smeta. Zabranjeno je da kaže: kupao sam tog i tog i vidio sam na njemu neki od loših znakova i pokazatelja, jer bi na taj način također rastužio njegovu porodicu, a to također potpada pod pojam ogovaranja.

(Fetve šejha Bin Baza: 12 tom, str. 123)