Sevapi koje dobija onaj ko na sabahu i akšamu prouči sto puta “Subhānallāh”

Prenosi se od Ebu Hurejrea, r.a., da je Allahov Poslanik, a.s., rekao:
“Onaj ko prouči ujutro i uvečer sto puta ‘Subhānallāhi ve bihamdihi’, na Sudnjem danu neće biti nikoga ko će imati uz sebe više sevapa od njega. Ako neko uči sto puta pa uobičaji i više od sto puta proučiti ovo, moći će još više zaraditi sevapa.” (Prenosi Muslim.)
Prijatelju!
Ovaj tesbih je Uzvišeni Allah odabrao za Svoje meleke i odabrane robove. Nauči ovo napamet! Vesselam.
Jusuf Tavasli