ŠEJHU EL-MUNEDŽIDU JE POSTAVLJENO PITANJE: “Da li je haram masturbacija između muža i žene? EVO ŠTA JE ODGOVORIO

Pitanje:
Da li je haram masturbacija između muža i žene?

Odgovor:
Slava pripada samo Allahu. Nije haram, čak šta više, dozvoljeno je, jer to je dio užitka kojeg je Allah dozvolio. Allah subhanehu ve te’ala kaže (prijevod značenja): «I koji stidna mjesta svoja čuvaju,- osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu, oni, doista prijekor ne zaslužuju;» El-Mu’minun 5-6

Odgovorio: Šejh Muhammed Salih el Munedžid