Sara Sabri: Jačajte sebe u svakom smilsu

Jačajte sebe u svakom smislu. 
Od jakoga ikad išta, od nejakog nikad ništa.
Ne dozvoljavajte sebi slabost, nemoć, predaju.
Onaj ko se na Najjačeg oslanja, ne može biti slab.
Onaj ko se od Najjačeg okrene, niko i ništa ne može učiniti jakim.
Sara Sabri