Sadaka će biti uzrok spasa na Sudnjem danu

Sadaka će biti uzrok spasa na sudnjem danu

Ako musliman obuče siromašna muslimana, Allah će ga obući odjećom dženneta,

ako nahrani gladnog muslimana, Allah će njega nahraniti plodovima dženneta,

ako napoji žednog muslimana, Allah će njega napojiti sa zapečaćenog džennetskog napitka.”

(et-Tirmizij).

Ebu Zerr el-Gaffari: “Nikad se na Zemlji ne podijeli sadaka, a da je sedamdeset šejtana ne pokuša spriječiti!”

“Ko zna šta hoće i vjeruje u to, taj ne žali truda i žrtve!”

hedija.net