RIJEKA OD VINA U DŽENNETU

Pitanje:

Esselamu alejkum!
U prevodu Kur’ana, u 15. ajetu sure Muhammed, između ostalog, stoji ” i rijeke od vina, prijatna onima koji piju ”.

Taj dio mi nije jasan, zašto se vino spominje tu kao jedna od džennetskih blagodati jer ovaj ajet opisuje džennetske rijeke, a ja koliko znam vino je alkoholno piće i haram?

Odgovor:

Esselamu alejkum!
U suri Ess-Saffat, 47. ajet, pojašnjava se da se radi o piću koje ne opija i od kojeg glava ne boli. Također, podsjećamo na riječi Ibn Abbasa, najpoznatijeg tumača Kur’ana među ashabima: Od dunjalučkih stvari koje se spominju u Džennetu samo su uzeta imena. Drugim riječima, samo su im imena zajednička, a suština je različita. A Allah najbolje zna.

muftija prof. dr. Enes Ljevaković – islamska zajednica