Prve noći u poligamnom braku

U slučaju da se žen i oženjen čovjek, pošto je u islamu dozvoljena pol igamija, a mlada bude djevica, probo raviće kod nje sedam noći, a onda će redosljedno ići ostalim ženama. Međuti m, ako dovodi već udavanu ženu, onda će kod nje na početku proboraviti samo tri dana, a potom nastaviti po ustaljenom pravednom i jednakom rasporedu i redosljedu; u boravku, opskrbi, poklonima i ostalim stvarima porodičnog života, postupaj ući po hadisu koj i bi lježe Buharija i Musl im, a p renosi Enes:

„Ako se neko oženi djevicom na hudovicu, proboraviće kod nje u početku sedam dana, potom će nastaviti po uobičajenom rasporedu. l obratno, ako se oženi hudovicom na djevicu, proboraviće kod nje tri noći a onda nastaviti po običajnom rasporedu …“

www.putem-islama.com