Primjer “sakupljanja (prizivanja) džina” u Bos. Krajini