PRIJATELJU, PAŽLJIVO ČITAJ I BUDI RAZUMAN

Putniče na Putu Istine!
Donijet ću ovdje jedan hadis-i šerif sa komentarom.Pažljivo ga iščitaj, napregni svoja čula i razmisli duboko o tome!

Prema Tirmizijevom rivajetu od Abdullaha bin Amra, r.a., Allahov Poslanik, a.s.,ovako je rekao:
“ – Ashabi! Postoje dva dobra djela, pa kad ih musliman uradi, ulazi u Džennet. Pažljivo me slušajte! Vrlo ih je lahko uraditi, ali je vrlo malo onih koji su se okoristili njima. To su ove dvije radnje:
Na kraju svakog farza izgovoriti:

1.deset puta
Subhānallāh

2.deset puta
El-Hamdu lillāh

3.deset puta
Allāhu ekber .

Ravija Abdullah bin Amr kaže: “Vidio sam kako ih Allahov Poslanik nabraja na prste. Onda je Poslanik, a.s., naredio:
“ – Eto, ovoga na jeziku 150, a na Mizanu je to 1.500! Nemoj leći, a da ne proučiš 100 puta
Subhānallāh, El-Hamdu lillāh i Allāhu ekber.
Na jeziku je to 100, a na Vagi 1.000. A ko među vama za jedan dan, za jednu noć zgriješi 2.500 puta?”
Na ovo su ashab-i kiram upitali: “ – A kako da to izgovorimo?” Allahov Poslanik, a.s., jerekao:
“Svima vama dok ste u namazu dolazi šejtan i sve dok ne završite on dobacuje:’Sjeti se ovoga’ ili ‘Sjeti se onoga’. Zbog toga on i ne može da podnese Tesbih. I kad čovjek krene na spavanje, šejtan mu dolazi i uspavljuje ga.” Prijatelju!
Mislim da je svako dalje objašnjavanje i komentarisanje ovog hadisa suvišno. Razuman musliman radit će ono što je njemu od koristi na Sudnjem danu.

Jusuf Tavasli