Priča o majstoru

Jedan stručni majstor je ostario i bio je spreman za penziju. Rekao je svom poslodavcu da želi napustiti posao izgradnje kuća i posvetiti se mirnijem životu. Znao je da neće imati platu, ali se morao povući. Poslodavcu je bilo žao što što će njegov vrijedni radnik otići i zamolio ga da mu učini još jednu uslugu za kraj…

Ponudio mu je da izgradi još samo jednu kuću. Majstor je prihvatio ovu molbu ali uz obećanje da će to biti njegov posljednji projekat. Razmišljajući o povlačenju, majstor se nije mnogo trudio oko izgradnje ove kuće. Njegovo srce nije bilo u tom poslu. Njegove izrade i izvedbe su bile siromašne, i koristio je nekvalitetne materijale. Kada je posao završen, pozvao je poslodavca i pokazao mu kuću. Poslodavac mu je tada predao papire i ključ od ulaznih vrata, govoreći: “Ovo je tvoja kuća, to je moj poklon tebi.” Majstor je bio šokiran! Kakva sramota! Da je samo znao da gradi vlastitu kuću, napravio bi najbolju od svih kuća koje je sagradio!

Ovu priču možemo uporediti sa našom situacijom: Allah dželle šanuhu nas je stvorio da na ovom svijetu gradimo svoje kuće u Džennetu tako što ćemo poštovati Njegove naredbe. Te naredbe moramo stalno imati u vidu, sve do zadnjeg trenutka, jer nikad ne znamo koji postupak nam može izgraditi kuću koja će biti naše vječno boravište.

Izvor: islamcan.com
Za NUM pripremila Ismedina Bećirević