Predznak Sudnjeg dana smrt našeg Poslanika Muahammeda, s.a.v.s.

Njegova smrt jeste jedan od prvih znakova blizine Smaka svijeta. Avf ibn Malik kazao je: „Došao sam Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, tokom pohoda na Tebuk, dok je bio u kožnom šatoru, kada je rekao: „Izbrojite šest stvati koje će se desiti prije Smaka svijeta: moja smrt, osvajanje Jerusalema, raširenost kuge među vama,poput bolesti ku´as (kuge ili bolesti) koja napada ovce, raširenost izobilja, tako da čovjek neće biti zadovoljan i kada mu se da hiljadu zlatnika (dinara), (tj. ljudi će biti toliko bogati da čovjeka ništa drugo osim hiljadu dinara neće usrećiti), meteži će biti toliki da ni jedna arapska kuća neće biti od toga pošteđena, primirje između vas i Benul-Asfera (Evropljani i Amerikanci) koji će ga prekršiti i krenut če na vas sa osamdeset zastava, a iza svakog od njih bit će 12.000 ljudi (El-Buhari)

Poslaikova, sallallahu alejhi ve sellem, smrt bila je uzrok velike tuge kod muslimana,  a i sama Medina postala je znakom tuge za ashabe kad je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, preselio.

S njegovom smrću Objava je prestala dolaziti i nastao je metež koji će uzrokovati da mnogi Arapi  iziđu iz islama.

Izvor: Smak svijeta mali i veliki predznaci Sudnjeg dana ( El-´Arifi)

Obrada: www.putem-islama.com