PREDZNACI SUDNJEG DANA – HADIS O IZGRADNJI VISOKIH ZGRADA

U predaji koju prenosi Ebu Hurejre r.a., a koja se bilježi u Sahihajnu, kada je Allahov Poslanik s.a.v.s., rekao Džibril-i-Eminu: “Ne znam kada će nastupiti Sudnji Dan, ali ću ti reći koji su mu predznaci” – pa reče: “Kada se čobani budu nadmetali u izgradnji visokih zgrada – to je jedan od predznaka Sudnjega Dana!” (Buhari)

 

 

“Kad budeš vidio bose, gole i siromašne čobane kada se budu nadmetali u izgradnji visokih zgrada!” (Muslim)

 

Ibnu Abbas r.a., je pitao: „O Allahov Poslaniče, ko su ti čobani, bosi, gladni i siromašni? Pejgamber s.a.v.s., reče: Arapi!” (Musned Ahmed 4/332. Šejh Ahmed Šakir ga je ocijenio vjerodostojnim pod br. 2926)

 

Bošnjaci.agency