PRAVEDNA KAZNA ZA SILEDŽIJU

Prema islamskom šerijatu, čovjek, za koga se dokaže da je izvršio silovanje se kažnjava smrtnom kaznom. Mnogi su iznenađeni ovako “žestokom” kaznom. Neki su, čak, rekli da je islam gruba, barbarska religija! Upitao sam na stotine muškaraca nemuslimana jedno pitanje:

Pretpostavimo, ne dao Allah, da neko siluje tvoju ženu, majku ili sestru. Ti si sudija, a silovatelj se nalazi pred tobom. Kakvu kaznu bi mu propisao?

Svi su mi odgovorili da bi ga osudili na smrt! Neki su otišli toliko daleko, pa su rekli da bi ga mučili do smrti.

Zakir Naik

www.putem-islama.com