Poučna priča o kralju i tri ministra

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Prenosi se da je neki kralj jednog dana pozvao svoja tri ministra i naredio je svakom od njih da uzme vreću i da je napuni raznim plodovima voća iz voćnjaka koji se nalazio uz kraljevu palaču.

Naredio im je da u svom zadatku ne traže pomoć ni od koga drugog.

Ministri su se začudili kraljevoj naredbi, ali je svaki od njih uzeo vreću i otišao u voćnjak da izvrši zadatak.

Prvi od njih je silno želio da stekne kraljevu naklonost i da mu udovolji, pa je pažljivo birao najbolje i najljepše plodove različitog voća i takvim plodovima je napunio svoju vreću.

Drugi ministar je bio uvjeren da kralj ne traži plodove za sebe, pa je redom brao plodove različitog voća, tako da je u njegovoj vreći bilo nezrelih i gnjilih plodova koliko i onih zdravih i ukusnih.

Treći ministar nije uopće vjerovao da će se kralj interesirati za sadržaj vreće, pa mu je bilo bitno samo da napuni vreću. Tako je on, umjesto voćem, svoju vreću napunio lišćem i granama.

Sljedećeg dana kralj je pozvao tri ministra i rekao im da ponesu sa sobom vreće koje su napunili plodovima. Kada su ministri došli pred kraljevu palaču, kralj je naredio vojnicima da svakog od njih odvedu u poseban zatvor (samicu), da u zatvoru borave tri mjeseca i da im se ne daje nikakva hrana niti piće. Jedino što su mogli ponijeti sa sobom bile su vreće koje su napunili plodovima voća.

Prvi ministar je jeo samo zdrave i ukusne plodove koje je nakupio i oni su mu bili dovoljni za tri mjeseca boravka u izolaciji.

Drugi ministar je, pošto je imao jako malo zdravih i jestivih plodova, teško sastavljao kraj sa krajem i jedva je preživio tri mjeseca izolacije.

Treći ministar je, pošto u vreći nije imao nijednog ploda voća, niti bilo kakve druge hrane, umro prije isteka tri mjeseca.

Stoga, upitaj sebe koji od ove trojice si ti?

Jer, ti se sada nalaziš u dunjalučkom voćnjaku i potpuno si slobodan da biraš koje plodove, odnosno djela, ćeš stavljati u svoju ”vreću”, dobre ili loše.

Ali sutra kad Gospodar svijetova i Vladar svih vladara naredi da budeš zatvoren u svome kaburu, u mračnoj i tjesnoj rupi u kojoj ćeš sam biti, vjeruješ li da će ti koristiti išta drugo osim dobrih djela koja si činio i sakupljao u svom životu.

Zato nastoj da sakupiš što više dobrih djela na dunjaluku, kako bi uživao ukusne džennetske plodove na Ahiretu. I znaj da ti naknadno kajanje ništa neće koristiti.