Poslušajte poruku rah. Alije Izetbegovića za koga NE TREBA glasati !