Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, savjet pred spavanje

Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, savjet pred spavanje.

Navodi Ibn Ebi-Hatim od Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Bešir el-Gaffariju rekao: “Kako ćeš se držati na Dan u kome će ljudi, pred Gospodarem svjetova, nepomični stajati tri stotine godina, kako ih vi na Ovome svijetu računate, u kojima im neće dolaziti nikakva vijest s neba, niti će im šta biti naređivano?”
Bešir je odgovorio: “Od Allaha se pomoć traži!”
Na ovo je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kad legneš u postelju traži od Allaha da te sačuva nevolja Sudnjeg dana i lošeg polaganja računa.”
Na našem jeziku to zatraži i na tome ustraj, Allah ti svako dobro dao!

Abdullah Mujić