Poslanik,a.s., se kupao sa 3 litre vode, a mi?

#POSLANIK, alejhi-s-selam, se #KUPAO sa 3 LITRA VODE, a MI?
Od #Enesa, radijAllahu anhu, se prenosi: “Da se #Poslanik, sallallahu alejhi we sellem:
– #ABDESTIO vodom količine 1 MUDDA (ar. المُدُّ – otprilike pola litra)
– a #KUPAO bi se sa 1 SA’OM (ar. الصَاعُ), tj. 4 MUDDA, do 5 MUDDEVA.” (Muslim)
#NAPOMENA: 1 SA’ (ar. الصاع), prema novijim mjerenjima, iznosi 2.5 litra, dok prema starijim mjerenjima iznosi 3.280 litra vode.
Sulejman ef. Čolaković