Podizanje glasa u Džamiji/Predznak Sudnjeg dana

U principu, atmosfera u džamiji trebala bi biti mirna i dostojanstvena. A jedan od znakova blizine Sudnjeg dana jeste i to da će se glasovi podizati i da će stalno biti prisutne prepirke i svađe u džamiji.

Izvor: Smak svijeta veliki i mali predznaci Sudnjeg dana (El-´Arifi)

Obrada: www.putem-islama.com