Pet nagrada onome koji izgovori ovaj zikr stotinu puta

Nagrada onome koji u jednom danu stotinu puta izgovori: “La ilahe illallahu vahdehu la šerike leh, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ‘ala kulli šej’in kadir” (nema boga osim Allaha, Jednoga, koji sudruga nema. Njemu pripada sva vlast i sva hvala i zahvala. On je, uistinu, Svemogući)?

Onaj koji navedeni zikr izgovori stotinu puta dnevno dobija pet vrijednih stvari:
1. dobija nagradu kao onaj koji oslobodi deset robova,
2. upiše mu se stotinu dobrih djela,
3. izbriše mu se stotinu grijeha,
4. to mu biva zaštita od šejtana, i
5. niko neće na Sudnji dan donijeti ništa bolje od njega, osim onoga koji to isto izgovori više puta nego on.

Iz fetvi i predavanja šejha Muhammeda b. Saliha el-Usejmina