OVA SURA ĆE BITI ZAGOVORNIK ONOME KO JE UČI SVE DOK MU SE NE OPROSTI

Prenosi imam Ahmed od Ebu Hurejreta koji kaže:
“Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je rekao:
“U Kur’anu postoji sura od 30 ajeta koja će biti zagovornik onome ko je uči dok mu se ne oprosti.”29
Prenosi se također da Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, ne bi zaspao dok ne bi proučio sure Mulk i es-Sedžde.”30
Također se prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, da ova sura čuva čovjeka od patnje u kaburu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, kaže:
“Sura Mulk je ta koja spašava i brani, ona čuva čovjeka od patnje u kaburu.”31
Abdullah ibn Abbas, radijallahu anhu, je rekao nekom čovjeku: “Hoćeš li da ti ispričam jedan hadis koji će te mnogo obradovati? Hoću, reče čovjek. Tada ibn Abbas reče: “Uči Tebarekellezi bijedihil-mulk i poduči njoj svoju familiju, djecu, sluge, komšije, jer je to sura koja čuva i koja će se zauzimati kod Allaha, subhanehu we te’ala, na Sudnjem danu za onoga ko je bude učio, tražeći da bude zaštićen od džehennemske vatre i od patnje u kaburu. “32
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je rekao: “Volio bih da ta sura bude u srcu svakog čovjeka od mog ummeta.”

29   Bilježi Ahmed
30     Bilježiet-Tirmizi
31      Bilježi et-Tirmizi
32     Bilježi Abdullah ibn Abbas