„Operi ruke da očistiš prljavštinu“

„Nevaljale žene su za nevaljale muškarce, a nevaljali muškarci su za nevaljale žene; čestite žene su za čestite muškarce, a čestiti muškarci za čestite žene.“(En-Nur, 26.)

„Operi ruke da očistiš prljavštinu“. Da nažalost postoje ovakve riječi. Ako obratite pažnju, možete primjetiti da nisam rekao nikakvu poslovicu, zbog toga što ovakve riječi ne mogu biti riječi čestite nacije.

Dok je za ženu nemoralno ponašanje mrlja ne čisti poput etikete koja se ne može skinuti, kod muškarca se isto takvo nemoralno ponašanje smatra mrljom koju je lahko skinuti pranjem. Bez sumnje način na koji se u tome govori u Kur´anu, vjersko procjenjivanje i pogledi nisu takvi.

Ne postoji nikakva razlika između harama koji počini muškarac i harama koji počini žena.

Obrada: www.putem-islama.com

Izvor: Kako sačuvati oko od harama