Onom ko uči ovo prije spavanja praštaju se grijesi

Onom ko uči prije spavanja praštaju se grijesi
Prema rivajetu od Ebu Saida, r.a., Allahov Poslanik, a.s., ovako je rekao:
“Svako ko krene na počinak pa prouči tri puta ovu dovu i zikir:
“Estagfirullāhellezî lā ilāhe illāhuve ‘l-Hajje ‘l-Kajjūme ve etūbu ilejh,”
 Uzvišeni Allah mu oprašta grijehe. Toliko ih oprašta pa da ih je koliko pjene umoru, koliko lišća na drveću, pijeska u pustinji, čak i dana na dunjaluku.” 
 
(Prenosi Tirmizi)
Jusuf Tavasli